Hiện thị Tất cả Các câu Trả lời

1. Giá tiền đi xe buýt là bao nhiêu?
2. Lái xe có trả lại tiền thừa không nếu tôi không có chính xác số tiền vé?
3. Ngoài tiền mặt, tôi có thể trả tiền vé xe buýt bằng cách nào?
4. Xe buýt chạy vào giờ nào?
5. Chuyến xe buýt sớm nhất chạy lúc mấy giờ?
6. Tôi có thể đón xe buýt ở đâu?
7. Xe buýt có chạy vào ngày lễ không?
8. Tôi bị thất lạc đồ trên xe buýt. Tôi có thể lấy lại bằng cách nào?
9. Trạm của Transit ở đâu?
10. Tôi có thể lấy bản lịch trình xe buýt ở đâu?
11. Làm cách nào để tôi báo cho lái xe biết rằng tôi muốn xuống xe?
12. Tôi đã xem lịch trình và nhận thấy rằng chiếc xe buýt mà tôi đón không đưa tôi tới địa điểm tôi cần đến, nhưng có một xe khác đi tới điểm đó. Tôi có phải trả tiền vé lần hai không?
13. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị nhỡ chuyến xe chuyển tiếp?
14. Làm thế nào để tôi biết được xe buýt đang đi theo tuyến đường nào?
15. Làm cách nào để tôi có thể đề xuất hoặc nhận xét về người vận hành xe và/hoặc dịch vụ?
16. Các chuyến xe buýt khởi hành muộn hơn hoặc kết thúc sớm hơn nhu cầu của tôi. Có những lựa chọn giao thông nào khác cho tôi?
17. Những người tàn tật có thể sử dụng được xe buýt của Hệ thống Vận Chuyển High Point không?
18. Tôi là người tàn tật và không thể đi xe buýt. Có những lựa chọn giao thông nào khác cho tôi?
19. Trước đây tôi chưa bao giờ đi xe buýt. Có ai đó có thể giúp tôi tìm hiểu về lịch trình chạy xe và các tuyến đường?
20. Cách thức điền vào mẫu đơn xin làm một người lái xe như thế nào?
21. Hệ thống Vận chuyển High Point có dịch vụ thuê xe đặc biệt đối với các nhóm hành khách không?
22. Có những hãng cho thuê xe nào ở địa phương?