Chào mừng các bạn đến với Trung tâm Biểu mẫu của Thành phố High Point

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây. Ngay sau khi bạn gửi biểu mẫu, bạn sẽ được chuyển đến trang xác nhận.
Bằng cách đăng nhập hoặc tạo tài khoản , một số trường sẽ tự động hiển thị thông tin của bạn và các mẫu phiếu bạn đã gửi sẽ được lưu lại và có thể truy cập được.

Phiếu Phản hồi của Khách hàng đối với Hệ thống Vận chuyển

  1. Phàn nàn
  2. Yêu cầu dịch vụ
  3. Khen ngợi
  4. Để trống:

  5. Trường này không phải là một phần của biểu mẫu gửi.