Nội quy Lái xe

  • Khi cuộc hẹn đã được xác nhận, hãy nhập thời gian đón khách và tên của người đặt xe.
  • Xin hãy đúng giờ. Người lái xe sẽ đợi tối đa 5 phút để hành khách lên xe.
  • TIẾP CẬN HPTS sẽ từ chối cung cấp dịch vụ nếu như quý vị không trả tiền vé thích đáng cho người lái xe.
  • Hãy thắt dây an toàn ngay khi quý vị ngồi lên xe. Lái xe không được phép vận hành phương tiện cho đến khi quý vị thắt dây an toàn.
  • Khách hàng không được phép ăn, uống hay hút thuốc trên xe Van cung cấp dịch vụ TIẾP CẬN HPTS. Có thể được phép ăn uống nếu cần thiết về mặt y tế.
  • Xin vui lòng không vận hành hoặc lục soát bất kỳ thiết bị nào khi đang ở trên xe Van.
  • TIẾP CẬN HPTS là một dịch vụ đi chung xe. Xin hãy lịch sự và có ý tứ với những hành khách khác.
  • Khi sử dụng dịch vụ TIẾP CẬN HPTS để đi mua sắm, hành khách sẽ được phép vận chuyển 4 túi nhựa hoặc 2 túi vải trong một chuyến đi lên hoặc xuống của xe van.
  • Hệ thống Vận chuyển High Point có quyền từ chối cung cấp dịch vụ và chuyên chở đối với những người quấy rối dịch vụ và/hoặc có hành vi không đúng mực.