Thông tin về chuyến đi

Bất kỳ khi nào đặt hẹn cho chuyến đi, quý vị cần chuẩn bị cung cấp những thông tin sau:

  • Tên của người thực hiện chuyến đi
  • Ngày đi
  • Địa chỉ đón khách
  • Địa chỉ nơi đến
  • Thời gian yêu cầu đón khách hoặc thời gian hẹn.
  • Quý vị có một Nhân viên Chăm sóc Cá nhân (PCA) hoặc người đi kèm không
Dịch vụ TIẾP CẬN HPTS sẽ sắp xếp khung thời gian đón quý vị. Chúng tôi đề nghị quý vị hãy sẵn sàng và chờ xe van từ lúc bắt đầu khung thời gian đón. Xe sẽ không chờ lâu hơn 5 phút khi đón hoặc trả khách. Nếu quý vị không lên xe trong khoảng thời gian chờ 5 phút, quý vị sẽ phải trả phí vắng mặt theo chính sách vắng mặt của dịch vụ TIẾP CẬN HPTS.

Lời khuyên khi lên lịch trình


Kế hoạch đi lại của quý vị có thể chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Điều kiện thời tiết có thể làm chậm trễ dịch vụ. Các cuộc hẹn khám bệnh thường bị trì hoãn. Tốt hơn hết là hãy ước tính thời gian đi lại và hẹn gặp của quý vị dài hơn. Xin vui lòng xem xét các điều kiện có thể ảnh hưởng tới thời gian đón và trả khách.

Vui lòng nhớ rằng TIẾP CẬN HPTS là dịch vụ đi chung xe, và không thể đảm bảo chính xác thời gian đón và trả.

Các loại Chuyến đi


Các chuyến đi đăng ký trước là các chuyến đi thường xuyên. Các chuyến đi đăng ký trước đã lên lịch trình sẽ được tự động lên lịch trình lại trừ khi văn phòng dịch vụ TIẾP CẬN HPTS được thông báo hủy hoặc thay đổi lịch trình. Các chuyến đi đăng ký trước không được đặt tự động.  Hành khách phải đi xe trong khoảng 30 ngày với số chuyến đi đã hoàn thành có thể chấp nhận được trước khi chuyến đi đăng ký trước được đưa vào hệ thống lịch trình.  Chuyến đi đăng ký trước có thể bị hủy bất kỳ lúc nào và hành khách sẽ phải chịu trách nhiệm tự gọi xe cho mình hàng tuần.

Các chuyến đi theo yêu cầu là những chuyến đi không thường xuyên và cần phải được lên lịch trình trước mỗi chuyến đi.