Thông tin về chuyến đi

Tất cả các chuyến đi phải được lên lịch vào ngày hôm trước. Giờ đặt chỗ từ Chủ Nhật đến Thứ Sáu, từ 8 giờ sáng đến 5 chiều. Đặt chỗ được gọi vào Chủ Nhật sẽ được để lại trên hệ thống thư thoại.  Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị vào tối Chủ nhật hoặc sáng Thứ Hai và cung cấp thông tin về thời gian đón quý vị.

Bất kỳ khi nào đặt hẹn cho chuyến đi, quý vị cần chuẩn bị cung cấp những thông tin sau:

  • Tên của người thực hiện chuyến đi
  • Ngày đi
  • Địa chỉ đón khách
  • Địa chỉ nơi đến
  • Thời gian đón hoặc thời gian hẹn được yêu cầu.
  • Quý vị có một Nhân viên Chăm sóc Cá nhân (PCA) hoặc người đi kèm không

Dịch vụ TIẾP CẬN HPTS sẽ sắp xếp khung thời gian đón quý vị. Chúng tôi yêu cầu quý vị sẵn sàng và chờ xe trước khung giờ đón quý vị. Xe sẽ không chờ lâu hơn 5 phút khi đón hoặc trả khách. Nếu quý vị không lên xe trong khoảng thời gian chờ 5 phút, quý vị sẽ bị tính phí vắng mặt theo chính sách vắng mặt của HPTS ACCESS.

Lời khuyên khi lên lịch trình

Kế hoạch đi lại của quý vị có thể chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Điều kiện thời tiết có thể làm chậm trễ dịch vụ. Các cuộc hẹn khám bệnh thường bị trì hoãn. Tốt hơn hết là hãy ước tính thời gian đi lại và hẹn gặp của quý vị dài hơn. Vui lòng xem xét bất kỳ điều kiện nào có thể ảnh hưởng đến thời gian đón và đưa quý vị trở về.

Vui lòng nhớ rằng TIẾP CẬN HPTS là dịch vụ đi chung xe, và không thể đảm bảo chính xác thời gian đón và trả.

Các loại Chuyến đi

Các chuyến đi đăng ký trước là các chuyến đi thường xuyên. Các chuyến đi đăng ký trước đã lên lịch trình sẽ được tự động lên lịch trình lại trừ khi văn phòng dịch vụ TIẾP CẬN HPTS được thông báo hủy hoặc thay đổi lịch trình. Các chuyến đi đăng ký trước không được đặt tự động.  Hành khách phải đi xe trong khoảng 30 ngày với lịch sử chấp nhận được về các chuyến đi đã hoàn thành trước khi có thể đưa các chuyến đi đăng ký hệ thống lên lịch.  Quý vị có thể hủy các chuyến đi đăng ký bất cứ lúc nào và hành khách sẽ chịu trách nhiệm gọi trong các chuyến đi hàng tuần của họ.

Các chuyến đi theo yêu cầu là những chuyến đi không thường xuyên và cần phải được lên lịch trình trước mỗi chuyến đi.