Dịch vụ Vận chuyển Linh hoạt ADA Miễn phí

Nếu quý vị là người tàn tật với những hạn chế về chức năng khiến quý vị không thể sử dụng các tuyến đường cố định của Hệ thống Vận chuyển High Point, quý vị có thể hội đủ điều kiện để sử dụng dịch vụ TIẾP CẬN HPTS. Người tàn tật phải hoàn thành quy trình chứng nhận bằng cách điền vào mẫu đơn ở đường link bên dưới, gọi cho dịch vụ TIẾP CẬN HPTS theo số 336-887-1183 (TDD# 336-883-8517) hoặc đến văn phòng của Hệ thống Vận chuyển High Point tại số 716 West Martin Luther King Jr Drive. Mẫu đơn này gồm hai phần.  Phần A phải được hoàn thành và ký bởi cá nhân hoặc người đại diện của cá nhân đó, và Phần B phải được hoàn thành và ký bởi một chuyên gia hiểu rõ về các khuyết tật của quý vị và họ có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng đi xe buýt của quý vị.  Cả hai phần của đơn đã điền xong phải được gửi lại cho Hệ thống Vận chuyển High Point để xem xét và phê duyệt.

Xin hãy đợi 21 ngày để chúng tôi xử lý đơn của quý vị. Quý vị sẽ nhận được một bức thư thông báo về việc phê duyệt hoặc từ chối chứng nhận và các lý do thích đáng.
Xe buýt Vận chuyển Theo Yêu cầu

Khách

Nếu quý vị đang đến High Point và quý vị xuất trình giấy tờ rằng quý vị đủ điều kiện nhận dịch vụ vận chuyển linh hoạt ADA trong khu vực tài phán tại nhà của quý vị hoặc tình trạng khuyết tật của quý vị rõ ràng, HPTS ACCESS sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển linh hoạt cho quý vị trong khi quý vị ở đây tối đa 21 ngày mỗi năm; theo khoảng thời gian 365 ngày kể từ ngày đầu tiên sử dụng.   

Nếu quý vị là người khuyết tật và tới High Point, nhưng khu vực pháp lý nơi quý vị sinh sống không cung cấp dịch vụ vận chuyển linh hoạt ADA miễn phí, dịch vụ TIẾP CẬN HPTS sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển linh hoạt sau khi xác minh tình trạng khuyết tật của quý vị. Quý vị có thể nhận được dịch vụ tối đa 21 ngày mỗi năm; tính theo khoảng thời gian 365 ngày kể từ ngày đầu tiên sử dụng dịch vụ.

Vui lòng liên hệ với HPTS ACCESS sớm nhất có thể nếu quý vị sẽ đến thăm và muốn sử dụng dịch vụ.

Chi phí

Giá hiện hành của dịch vụ là $2.50 cho một chuyến đi một chiều. Quý vị có thể trả tiền vé bằng tiền mặt chính xác hoặc vé HPTS ACCESS mua từ văn phòng Hệ thống Vận chuyển High Point tại 716 W Martin Luther King Jr. Drive. Người lái xe sẽ thu tiền vé và quý vị phải thanh toán trước khi đi xe. Dịch vụ TIẾP CẬN HPTS không chịu trách nhiệm đối với các vé bị mất hoặc bị lấy trộm.

Nhân viên Chăm sóc Cá nhân (PCA) và Người đi kèm

Nếu quý vị cần trợ giúp đặc biệt, một người có thể đi cùng quý vị như một PCA mà không phải trả thêm chi phí. Quý vị cũng được quyền có một người đi kèm, người này phải trả giá vé $2.50 cho một chuyến đi. Lái xe sẽ hỗ trợ quý vị từ cửa nhà quý vị ra tới xe và từ xe vào tận nơi quý vị tới. Vui lòng thông báo cho dịch vụ TIẾP CẬN HPTS nếu quý vị được hộ tống bởi một PCA hoặc một người đi cùng khi quý vị đặt hẹn cho chuyến đi.

Đơn Xin Việc

Mỗi người sẽ phải hoàn thành một đơn đăng ký, ngay cả khi tất cả mọi người sống tại cùng một địa chỉ.

Ý kiến và Phàn nàn

Nhân viên ACCESS luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc lên lịch, giải quyết vấn đề và cung cấp thông tin về dịch vụ. Quý vị nên gửi các câu hỏi, lời khen ngợi, đề xuất và khiếu nại qua điện thoại, thư, email hoặc qua Biểu mẫu Phản hồi Khách hàng trực tuyến của chúng tôi tại http://www.highpointnc.gov/transit để gửi đến Access. Quý vị có thể đặt câu hỏi qua điện thoại tại số 336-887-1183. Thư cần được gửi tới:

Người giám sát Vận chuyển linh hoạt

HPTS ACCESS

716 W Martin Luther King Jr. Dr.
High Point, NC 27262


Các khiếu nại cần được gửi càng sớm càng tốt ngay sau vụ việc để được xử lý thích đáng. Khi đệ đơn khiếu nại, quý vị vui lòng cung cấp những thông tin sau:
 

  • Giải thích về vụ việc hoặc khiếu nại
  • Tên, địa chỉ và số điện thoại của quý vị
  • Ngày, thời gian và địa điểm xảy ra vụ việc
  • Số xe hoặc tên người lái xe

Nhân viên của ACCESS sẽ cố gắng hết mình để giải quyết mối lo ngại của quý vị. Nếu không hài lòng với phản hồi của nhân viên ACCESS, quý vị có thể nói chuyện với Người quản lý Hệ thống Vận chuyển theo số 336-883-3424. 

Các tài liệu về Vận chuyển linh hoạt ADA