TIẾP CẬN Hệ thống Vận Chuyển High Point

Phương tiện Vận chuyển Chuyên biệt cho Cư dân Lớn tuổi và Tàn tật


TIẾP CẬN HPTS là một hình thức giao thông công cộng đặc biệt dành cho những người không thể sử dụng các tuyến đường cố định của Hệ thống Vận chuyển High Point. TIẾP CẬN HPTS cung cấp dịch vụ đón trả khách tại nhà cho các khách hàng đủ điều kiện để đưa khách đi và về từ nơi làm việc, phòng khám y tế, trường học, nơi hoạt động giải trí, chỗ ăn uống, mua sắm, và các chuyến đi công chuyện cá nhân.

HPTS ACCESS hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 5:45 giờ sáng đến 6:30 giờ chiều và Thứ Bảy từ 8:45 sáng đến 5:15 chiều.​​​​​​​

Những người lái xe của TIẾP CẬN HPTS đã được đào tạo về quy trình thích hợp để trợ giúp người tàn tật và họ là những người có trình độ cao trong công việc này.

Xe buýt Vận chuyển Theo Yêu cầu

Đăng ký dịch vụ TIẾP CẬN HPTS

TIẾP CẬN HPTS cung cấp hai loại dịch vụ: Dịch vụ Vận tải Đáp ứng Yêu cầu và   Dịch vụ Vận chuyển Linh hoạt ADA Miễn phí.

Dịch vụ Vận tải Đáp ứng Yêu cầu

dành cho những người sống trong phạm vi thành phố của High Point và có độ tuổi từ 70 tuổi trở lên.  Nếu quý vị thỏa mãn tiêu chí này, quý vị có thể xem thêm thông tin bằng cách nhấp vào liên kết Dịch vụ Vận tải Đáp ứng Yêu cầu ở bên trái của trang.

Dịch vụ Vận chuyển Linh hoạt ADA Miễn phí

là dịch vụ dành riêng cho những người khuyết tật vĩnh viễn hoặc tạm thời, các chuyến xe sẽ khởi hành và dừng trong khu vực dịch vụ ADA.  Nếu một cá nhân đáp ứng các tiêu chí đủ tiêu chuẩn của một số chuyến đi (nhưng các chuyến đi khác thì không đáp ứng), thì cá nhân đó sẽ đủ điều kiện sử dụng dịch vụ vận chuyển linh hoạt miễn phí cho những chuyến đi mà họ đáp ứng tiêu chí.  Các chuyến đi khác sẽ được sử dụng Dịch vụ Vận tải Đáp ứng Yêu cầu theo khu vực.

Những cá nhân sau đây đủ điều kiện sử dụng dịch vụ vận chuyển linh hoạt ADA miễn phí:

  1. Bất kỳ cá nhân khuyết tật nào không thể (do bị suy yếu về thể chất hoặc tinh thần, bao gồm cả suy giảm về thị lực, và không có sự trợ giúp của một cá nhân khác, trừ người đẩy hoặc giữ xe lăn) lên xe, đi xe hoặc xuống xe từ bất kỳ xe buýt nào trên hệ thống mà những người khuyết tật đó có thể tiếp cận dễ dàng và sử dụng.
  2. Bất kỳ cá nhân khuyết tật nào cần được hỗ trợ lên hoặc xuống xe lăn và có thể (với sự trợ giúp đó) lên xe, đi và xuống xe buýt tiếp cận nhưng xe buýt tiếp cận đó không được sử dụng trên tuyến đường.
  3. Bất kỳ cá nhân khuyết tật nào có tình trạng suy yếu nhất định làm cho người đó không đến được bến xe buýt hoặc đi từ bến xe buýt trên tuyến đường cố định.
Nếu quý vị đáp ứng được một hoặc những tiêu chí này, các thông tin khác sẽ hiển thị khi quý vị nhấp chuột vào liên kết Dịch vụ Vận chuyển Linh hoạt ADA Miễn phí ở bên trái của trang.