Cách Dùng Hộp Vé

Những bước đơn giản sau đây sẽ làm cho việc thanh toán vé của quý vị nhanh và dễ dàng hơn!
  • Hãy chuẩn bị sẵn sàng để trả tiền vé khi xe buýt đến.
  • Hãy chuẩn bị sẵn số tiền thối chính xác! Hộp vé sẽ không trả lại tiền thừa hoặc phát hành thẻ thay thế.
  • Sau khi quý vị trả tiền vé, hãy lắng nghe tiếng bíp và kiểm tra Màn Hình cho Hành Khách, ở đây sẽ hiển thị tổng số tiền vé đã trả.
  • Hãy nhớ rằng, nếu quý vị đủ điều kiện để được giảm giá vé hoặc chuẩn bị đưa tờ tiền mệnh giá lớn hơn $1, vui lòng thông báo cho người lái xe trước khi quý vị nhét tiền mặt vào hoặc chạm thẻ của quý vị vào hộp vé.

Trả bằng tiền xu


Thả các đồng xu mỗi lần một đồng xu vào Ô Nhét Xu/thẻ Token; Nếu quý vị chắc chắn rằng quý vị đã nhét đủ số tiền xu vào nhưng chưa nghe thấy tiếng bíp, vui lòng kiểm tra hộp đựng tiền xu bị từ chối ở phía dưới hộp nhét tiền xu.

Trả bằng tiền giấy


Đưa tờ tiền giấy đã vuốt thẳng, không gấp (theo bất kỳ hướng nào) vào Khe Nhét Tiền Giấy. Máy chấp nhận các tờ tiền có mệnh giá $1, $5 và $10. Nếu quý vị không có chính xác số tiền theo đúng giá vé, hộp đựng tiền vé sẽ không trả lại tiền thừa.

Sử dụng Vé ĐIỂM


Lần đầu tiên sử dụng vé tháng, quý vị phải chạm vé vào đầu đọc thẻ thông minh ở mặt trên của hộp vé. Thao tác này sẽ kích hoạt vé và ngày giờ hết hạn sẽ hiển thị trên màn hình hiển thị dành cho hành khách.

Sử dụng Thẻ ĐIỂM


Chạm thẻ thông minh vào đầu đọc ở mặt trên của hộp đựng tiền vé. Tiền vé sẽ được khấu trừ và số dư của quý vị sẽ hiển thị trên màn hình dành cho hành khách.


Fastfare-update-Close-Front-min-labels