Thẻ đi xe

Ngoài việc trả chính xác số tiền mua vé, HPTS còn cung cấp vài tùy chọn.  Từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, HPTS bắt đầu sử dụng thẻ thông minh không tiếp xúc theo ba mức độ.  Thẻ nạp được tiền, thẻ đi xe không giới hạn trong 30 ngày và vé đi xe lẻ.  Chấp nhận vé một chiều màu vàng cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Vé Một Chiều ($1)

Vé Một Chiều