Giá vé

Loại Vé
Tổng số tiền
Thông thường $1.25
Người cao tuổi
$0.60
Người khuyết tật $0.60
Người có thẻ Medicare
$0.60
Trẻ em 43 inch trở xuống - giới hạn 3 với mỗi người lớn có trả tiền vé
Miễn phí
Thanh toán Giá vé Xe buýt

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, hành khách chỉ được miễn phí vé đi lại khi trả tiền vé bằng thẻ POINT, Vé POINT, hoặc vé NC By Train, ứng dụng Umo, hoặc thẻ Umo.