Giá vé

Loại Vé
Tổng số tiền
Thông thường $1.25
Người cao tuổi
$0.60
Người khuyết tật $0.60
Người có thẻ Medicare
$0.60
Trẻ em 43 inch trở xuống - giới hạn 3 với mỗi người lớn có trả tiền vé
Miễn phí
Thanh toán Giá vé Xe buýt
Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2019 hành khách chỉ được miễn phí vé chuyển xe khi trả tiền vé bằng thẻ ĐIỂM, Vé ĐIỂM, hoặc thẻ pass NC nạp được tiền.