Tuyến đường & Lịch trình

Bản đồ hệ thống gồm tất cả các tuyến đường được điều hành bởi Hệ thống Vận chuyển High Point.  Dưới đây là bản đồ và lịch trình của từng tuyến đường đơn lẻ.

Bản đồ các Tuyến đường Đơn lẻ cùng Lịch trình Xe chạy

Dịch vụ PART tại High Point


Tuyến số 3 - High Point Express:    http://www.partnc.org/route-3/

Tuyến số 9 - Business 85 Express:   http://www.partnc.org/route-9/NC_By_Train_Transit_Pass_logo
Vui lòng lưu ý: Các tuyến đường khi thời tiết khắc nghiệt (có tuyết và băng) sẽ thay đổi tùy tình trạng đường xá tại thời điểm đó. Để biết thêm chi tiết hãy gọi số 336-889-7433.