Việc làm

Bạn muốn làm việc cho Hệ Thống Giao Thông High Point?

Trường xuyên truy cập danh sách Cơ hội Việc làm hoặc các vị trí đang tuyển khác của Thành phố High Point. Không phải tất cả các ứng viên đều sẽ được phỏng vấn riêng. Chúng tôi chỉ mời phỏng vấn những người được lựa chọn dựa trên "đánh giá về trình độ" của họ. Trước khi mời làm việc mọi người đều được yêu cầu khám sức khỏe, bao gồm cả việc xét nghiệm ma túy.

Thành phố High Point là nơi dành cơ hội bình đẳng cho mọi người trong công việc.