Mục số VI

Đạo luật Dân Quyền 1964


Hệ thống Giao thông của Thị trấn High Point xin thông báo với công chúng về chính sách của mình trong việc tán thành và bảo đảm chấp hành đầy đủ Mục VI của Bộ Luật Về Quyền Dân Sự năm 1964 và các bộ luật và đạo luật có liên quan. Mục VI và các đạo luật có liên quan đến việc nghiêm cấm phân biệt đối xử trong những chương trình được Liên bang trợ giúp quy định rằng không một người nào tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, vì lý do chủng tộc, màu da hay nguồn gốc dân tộc mà bị loại trừ việc tham gia, bị từ chối các quyền lợi, hoặc bị phân biệt đối xử theo cách nào khác trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào được Liên bang​​​​​​​ trợ giúp.

Nộp Đơn Phàn nàn


Bất kỳ cá nhân nào tin rằng đã bị do thiệt hại hành vi phân biệt đối xử trái pháp luật liên quan đến các chương trình của Hệ Thống Vận Chuyển High Point đều có quyền nộp hồ sơ khiếu nại chính thức (PDF) lên Hệ Thống Vận Chuyển High Point. Đơn phàn nàn về vấn đề này phải được lập thành văn bản và nộp cho Cán bộ Phụ trách Tuân thủ Đề Mục VI của Hệ Thống Vận Chuyển High Point trong vòng 180 kể từ ngày được cho là xảy ra vụ việc.  Cán bộ Tuân thủ Quyền VI có thể liên hệ qua email theo địa chỉ transit@highpointnc.gov hoặc viết thư hoặc gặp trực tiếp tại 716 W Martin Luther King Jr Drive, High Point, NC 27262 dể nộp đơn khiếu nại.

Người muốn khiếu nại có thể gửi đơn trực tiếp cho Văn phòng Hành chính Vận chuyển Liên bang bằng cách nộp đơn khiếu nại cho Văn phòng Quyền Dân sự, Người nhận: Title VI Program Coordinator, East Building, 5th Floor-TCR, 1200 New Jersey Ave., SE, Washington, DC 20590

Để tìm hiểu thêm thông tin về chương trình dân quyền, vui lòng liên hệ:
Title VI Compliance Officer
High Point Transit System
716 West Kivett Drive
High Point, NC 27262
Điện thoại: 336-883-3424

Nếu Quý vị Cần Phiên dịch


Chúng tôi cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí để giúp quý vị thực hiện việc đi lại của mình. Dịch vụ phiên dịch sẽ sẵn sàng khi quý vị nói chuyện với chúng tôi qua điện thoại hoặc tại văn phòng quản lý giao thông. Hãy gọi cho chúng tôi theo số 336-883-3424 và nói rõ ngôn ngữ của quý vị. Người đại diện dịch vụ khách hàng sẽ chuyển cuộc gọi của quý vị sang chế độ chờ và liên hệ với phiên dịch viên để trợ giúp cho cuộc gọi của quý vị. Nếu công chuyện của quý vị không thể hoàn tất qua điện thoại, chúng tôi sẽ đặt hẹn cho quý vị tại văn phòng quản lý giao thông và thu xếp với một phiên dịch viên hỗ trợ qua điện thoại hoặc có mặt trực tiếp khi quý vị tới văn phòng.