Vận Chuyển Dễ Dàng

Quý vị có thể đem theo xe lăn lên xe buýt trên tất cả các tuyến vận chuyển. Transit vận hành 17 xe buýt sàn thấp có lối lên xuống và 2 khu vực dành cho xe lăn. Những chiếc xe buýt này không có bậc lên xuống ở các cửa (có hai bậc ở khoảng nửa đường lối đi giữa ở phía sau cửa sau xe.) Những chiếc xe buýt này "quỳ xuống" để hạ thấp khoảng 4 inch, giúp hành khách bước lên xe dễ dàng hơn. Thang dốc có nền vững chắc và được thiết kế dành cho người dùng xe lăn và xe hẩy và những người sử dụng gậy hoặc khung tập đi, hoặc đơn giản là gặp khó khăn khi bước lên các bậc. Nếu quý vị sử dụng xe lăn, xe hẩy hoặc thiết bị hỗ trợ di chuyển nào khác, hoặc nếu quý vị không thể bước lên bậc, thì người lái xe có thể hạ thang dốc xuống cho quý vị. Đi xe buýt thật dễ dàng!

Yêu cầu Thanh toán Chính xác Tiền vé


Trên tất cả các tuyến của Transit, quý vị cần thanh toán chính xác tiền vé; lái xe không thể thối tiền.. Nếu quý vị có các tờ tiền $5, $10 hoặc $20, hộp đựng tiền vé sẽ không xuất tiền thừa hay thay đổi thẻ.  

Thẻ Nhận diện để Giảm Giá vé


Nếu quý vị có thẻ nhận dạng giảm giá vé của hệ thống vận chuyển dành cho người già hoặc người tàn tật, hoặc có thẻ Medicare còn hiệu lực, xin vui lòng chuẩn bị sẵn thẻ và tiền vé khi lên xe. Thẻ phải được xuất trình cho người lái xe trước khi nộp tiền vé. 

Tham khảo thêm thông tin về lên/xuống xe buýt và chi tiết liên quan đến xe lăn và xe hẩy.