Lịch sử của Hi-tran

Cũng như tại nhiều thành phố, thị trấn khác vào đầu những năm 1900, giao thông công cộng tại High Point bắt đầu hình thành với đường tàu điện trong phố hay còn gọi là xe điện. Hội đồng Thị trấn High Point nhượng quyền cho ba người đến từ Thành phố New York để họ vận hành đường tàu điện trong phố. Giá vé ban đầu là $0.05 một chuyến. Sau đó, Duke Power tiếp quản hoạt động của hệ thống. Với sự phổ biến của xe ô tô, hệ thống tàu điện tiến triển thành hệ thống xe buýt.
Historical Terminal Image
Trong thập niên 1960, có hai hệ thống xe buýt phục vụ High Point. Consolidated Bus Lines và City Transportation, tuy nhiên chỉ Consolidated Bus Lines tiếp tục hoạt động. Vào tháng tám năm 1975, Thị trấn High Point tiếp quản hoạt động của Consolidated Bus Lines và đổi tên thành Hãng Vận tải Furn-Tex. Năm 1978, Furn-Tex Transit được đổi tên thành Hi Tran.  Năm2017, hệ thống vận chuyển được đổi thương hiệu và đổi tên thành Hệ Thống Vận Chuyển High Point và được thay đổi biểu trưng.

HPTS ACCESS

Nhằm trợ giúp người già và người tàn tật tại High Point, Thành phố bắt đầu vận hành dịch vụ được biết đến với tên gọi dịch vụ Vận chuyển theo Yêu cầu vào tháng 10 năm 1977 với tư cách là một phân nhánh của hệ thống vận chuyển theo tuyến đường cố định. Chương trình này đặc biệt giới hạn cho cho những người gặp khó khăn về di chuyển ở mọi độ tuổi, là những người bị khuyết tật thể chất hoặc tinh thần nên không thể sử dụng hệ thống vận chuyển thông thường do nhu cầu cần người hộ tống, một phương tiện được trang bị đặc biệt hoặc không có phương tiện vận chuyển nào khác. Chương trình bắt đầu với ba chiếc xe thuê của Hội đồng Lão niên và một nhóm hành động cộng đồng. Chi phí cho một chuyến đi một chiều tại bất kỳ địa điểm nào trong thành phố là $0,50.

Vào tháng Bảy 1978 giá của chuyến đi một chiều tăng lên đến ${[# 1]}. Đồng thời, nhu cầu về dịch vụ đã vượt quá năng lực của các phương tiện vận chuyển của thành phố, và Thành phố đã ký một hợp đồng với công ty taxi địa phương để hỗ trợ những người không yêu cầu người hộ tống hoặc không đòi hỏi phương tiện được trang bị đặc biệt. Theo thời gian, giá vé đã tăng lên ${[# 0]}, và năm {[# 1]} Thành phố bắt đầu điều hành toàn bộ dịch vụ với đội ngũ nhân viên và phương tiện riêng.  Năm 2017 dịch vụ được đổi tên thành ACCESS, là một phần trong quá trình thay đổi thương hiệu của hệ thống vận chuyển.  Dịch vụ này cung cấp cho những cá nhân không có lựa chọn nào hoặc bị hạn chế lựa chọn trong việc tiếp cận các dịch vụ mà họ cần.