Giới thiệu

Nhằm cung cấp phương tiện vận chuyển an toàn, đáng tin cậy với chi phí hợp lý cho tất cả người dân High Point qua hệ thống vận chuyển theo tuyến đường cố định và hệ thống vận chuyển theo yêu cầu đến tận nơi.