Tình trạng và Thông báo

Hình đồ họa Cảnh báo dịch vụ HPTS
  1. Cảnh báo hiện tại
  2. Thông báo
  3. Cảnh báo được lưu trữ/Thông báo
Tuyến đường Điều gì đang diễn ra Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Trên toàn hệ thống HPTS sẽ nghỉ làm việc để kỷ niệm Lễ Chiến Sĩ Trận Vong​​​​​​​ 05/29/23 05/29/23
Trên toàn hệ thống
Các tuyến đường sau đây sẽ hoạt động mỗi giờ từ 5:45 sáng đến 6:15 chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu.
Tuyến 12- W Green
Tuyến 13- Montlieu
Tuyến 14 - Westchester
Tuyến 16 - Leonard
Tuyến 17- Washington
Tuyến 18- E Green
Tuyến 19 - English
Tuyến 20 - Kearns
Tuyến 10 - N Main St và Tuyến 11 - South Main St sẽ hoạt động 30 phút một lần.
Tuyến 25 - Jamestown/GTCC sẽ hoạt động thường xuyên đến và đi từ khuôn viên GTCC.
*Các tuyến vào Thứ Bảy sẽ chạy theo lịch trình thông thường.
Hành khách có bất kỳ câu hỏi nào có thể gọi 336.889.7433 để được hỗ trợ.
05/03/23 Cho đến khi có thông báo mới
Trên toàn hệ thống HPTS sẽ nghỉ làm việc để nhân ngày lễ Năm Mới​​​​​​​ 01/02/23 01/02/23
Trên toàn hệ thống HPTS sẽ nghỉ làm việc nhân ngày lễ Giáng sinh​​​​​​​ 12/24/22 12/26/22
Trên toàn hệ thống HPTS sẽ hoạt động theo lịch của Thứ Bảy vào Thứ Sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2022​​​​​​​ 12/23/22 12/23/22
Trên toàn hệ thống HPTS không còn hợp đồng với TransLoc về thông tin xe buýt theo thời gian thực.​​​​​​​ Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này và sẽ triển khai một hệ thống mới trong những tháng tới. Bắt đầu 01/07/222 Xác định sau
13, 25 Do việc xây dựng trên Qubein Ave, các tuyến Montlieu Ave và Jamestown/GTCC sẽ đi đường vòng như sau.  Xe buýt Montlieu Ave sẽ rẽ phải vào Woodrow Ave thay vì Qubein Ave và tiếp tục đến N Centennial St để tiếp tục tuyến đường bình thường.  Xe buýt Jamestown Ave sẽ rời bến xe buýt, rẽ phải vào MLK Dr., rẽ trái vào N Centennial St, tiếp tục đi theo Centennial St đến E. Lexington Ave và tiếp tục tuyến đường bình thường sau khi rẽ vào Lexington Ave. 05/23/22 dự kiến
02/28/23