Dịch vụ Vận tải Đáp ứng Yêu cầu

Hệ Thống Vận chuyển High Point cung cấp dịch vụ vận chuyển đáp ứng theo yêu cầu only  trong phạm vi thành phố cho những cư dân có độ tuổi từ 70 trở lên.  Đó là dịch vụ đặt trước, đón trả tận nơi.  Khách hàng có thể đi từ và đi đến bất kỳ điểm nào trong phạm vi thành phố.  TIẾP CẬN HPTS là dịch vụ đi chung xe, và không đảm bảo chính xác thời gian đón và trả khách.


Chi phí

Giá hiện hành của dịch vụ là $2.50 cho một chuyến đi một chiều. Quý vị có thể trả tiền xe bằng số tiền mặt chính xác, hoặc sử dụng vé TIẾP CẬN HPTS mà quý vị có thể mua tại văn phòng Hệ thống Vận Chuyển High Point tại 716 W Martin Luther King Jr Drive. Tiền xe do người lái xe thu và phải được trả trước khi đi xe.  Dịch vụ TIẾP CẬN HPTS không chịu trách nhiệm đối với các vé bị mất hoặc bị lấy trộm.

Người hộ tống và Người đi kèm


Nếu quý vị cần trợ giúp đặc biệt, một người có thể đi cùng quý vị để hộ tống mà không phải trả tiền vé.  Người hộ tống của quý vị phải hiện không được chứng nhận sử dụng dịch vụ đi xe miễn phí.  Quý vị cũng được quyền có một người đi kèm, người này phải trả giá vé $14.00 cho một chuyến đi.  Nếu quý vị chỉ có một mình, người lái xe của chúng tôi sẽ giúp quý vị từ cửa nhà quý vị ra tới xe và từ xe vào cửa nhà nơi quý vị tới.  Nếu quý vị chọn cách đem theo người hộ tống, người đó sẽ có trách nhiệm giúp đỡ quý vị.  Khi đặt hẹn cho chuyến đi, xin quý vị vui lòng thông báo cho TIẾP CẬN HPTS nếu như quý vị có người hộ tống và/hoặc người đi kèm.

Đơn Xin Việc


Vui lòng hoàn thiện mỗi người một đơn ngay cả trong trường hợp tất cả sống tại cùng một địa chỉ.